Tel: 602 405 803Odhlášení vozidla

Ekologická likvidace vozidla je předpokladem k odhlášení vraku z evidence vozidel. Pro toto odhlášení Vám vystavíme během několika minut potvrzení o provedené ekologické likvidaci.

Pro odhlášení vozidla budete potřebovat tyto dokumenty:

  • Likvidační protokol – protokol, vystavený v systému MA ISOH (webový portál Ministerstva životního prostředí), získaný na základě ekologické likvidace Vašeho vozidla přímo od nás
  • 2 x registrační značka
  • Velký technický průkaz; osvědčení o registraci vozidla
  • Občanský průkaz, v případě, že je vlastníkem firma, je nutné doložit výpis z obchodního rejstříku
  • Vyplněná žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
  • V případě, že nejste vlastníkem vozidla plná moc


Formulář pro objednání odtahu vozidla